Tillstånd

Vid de flesta typer av evenemang och offentliga sammankomster krävs det av arrangören att man söker tillstånd hos en eller flera olika myndigheter, här kommer lite tips och kontaktuppgifter.

I de flesta fall är det polisen som utfärdar tillstånd. Tillstånd krävs vid demonstrationer, sportevenemang samt för att få använda pyrotekniska varor med mera, här nedan ser du hur olika typer av arrangemang delas in samt länkar för mer information.

Offentlig tillställning

 • Idrottsarrangemang
 • Tävling, uppvisning i sport och idrott
 • Danstillställning
 • Tivoli och karneval
 • Marknader
 • Mässor

Offentlig sammankomst:

 • Manifestation
 • Demonstration
 • Opinionsyttring
 • Sammankomster för religionsutövning
 • Konsert
 • Spela instrument

Polisens blanketter för ansökan om tillstånd

Kontakt Polismyndigheten Södermanland, tillståndsenheten: tillstand-eskilstuna.sodermanland@polisen.se

Servering av mat och dryck (alkoholtillstånd)

För att få servera alkoholhaltiga dricker krävs tillstånd av Eskilstuna kommun. Dessa tillstånd bör sökas i god tid.
E-post: miljokontoret@eskilstuna.se

Tillfällig matservering

Mobil anläggning:

Om din verksamhet går ut på att åka runt till olika platser och sälja mat behöver du bara registrera din verksamhet som en mobil anläggning. Det gör du hos miljökontoret eller motsvarande i den kommun där du huvudsaklingen kommer att bedriva din verksamhet.

Restaurangtält:

Ska du sätta upp ett tält där du serverar mat i större skala måste du se till att mathanteringen sker på ett hygieniskt sätt. Tänk också på att du kan behöva registrera din anläggning hos miljökontoret om din verksamhet inte redan omfattar mathantering i tält.

Föreningar och enklare verksamheter:

Om du bara säljer eller serverar kakor, bullar, korv eller förstekta hamburgare några gånger per år behöver du ingen registrering. Det gäller till exempel idrottsföreningar och kyrkliga verksamheter.