Eskilstunas strategi/plan för evenemang

En strategi för evenemang beslutades av kommunfullmäktige 2014. Nu har strategin reviderats och omsatts till Plan för evenemang.

Inledning

Eskilstunas attraktivitet är en angelägenhet för hela kommunkoncernen. Förvaltningar och bolag bidrar till att stärka Eskilstuna som evenemangsstad och därmed en attraktivare stad och landsbygd. Sedan 2023 gäller "Plan för evenemang 2023-2027".

Övergripande mål för evenemangsplanen

Plan för evenemang lägger fast tre övergripande mål för evenemang i Eskilstuna kommunkoncern:

  1. Eskilstuna är en trovärdig och pålitlig evenemangsstad som erbjuder service i toppklass, skapar möjligheter och gör det enkelt för arrangörer
  2. Eskilstuna erbjuder en mångfald av evenemang där fler flickor och pojkar, kvinnor och män tar aktiv del av utbudet
  3. Eskilstuna har hållbara evenemang som bidrar till en hållbar stad

Plan för evenemang (PDF) , 316 kB.