Blanketter och dokument

Här hittar du viktiga dokument som du kan använda dig av i arbetet med ditt evenemang.

Marknadsför ditt evenemang i Eskilstuna
Marknadsföringskanaler för evenemang - folder från Destination Eskilstuna

Prislista för lokaler, scener och utrustning
All information, kostnader, riktlinjer.

Polisens blanketter för ansökan om tillstånd
Ladda ner blanketterna på polisens webbplats.

Tillfälliga utomhusarrangemang i tält
Räddningstjänstens råd och anvisningar för hur tält-arrangemang ska genomföras på ett brandsäkert sätt.

STIM
Arrangerar du en festival eller ett musikevenemang? Ta då gärna hjälp av STIMs checklistor för att underlätta såväl inför, under och efter ditt evenemang.