Stöd, bidrag och sponsring

Här hittar du vilka stöd och bidrag som finns att söka från Eskilstuna kommun samt vilken sponsring som finns från Eskilstuna Kommunföretag.

Vilka bidrag finns?

Kultur- och fritidsnämnden delar ut de här bidragen:

Aktivitetsmedlemsbidrag för föreningar med ledarledd verksamhet för barn och unga, samt för vuxna med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag är 1 maj.

Verksamhetslokaler och anläggningar för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler. Sista ansökningsdag är 1 september.

Arrangemangsbidrag för publik verksamhet. Det kan gälla allt från en teateruppsättning till en SM-tävling i skytte, eller en musikfestival. Ansökan sker löpande.

Bidrag för särskild samhällsnytta kan sökas av föreningar som gör en särskild samhällsinsats. Det kan exempelvis gälla verksamhet för utsatta grupper eller verksamhet som leder till att människor mår bättre. Sista ansökningsdag är 1 september.

Stimulansbidrag för idrott och kultur. Kommunfullmäktige har beslutat om handlingsplaner för idrott och kultur för att göra Eskilstuna mer attraktivt. Föreningar som vill göra en särskild satsning för att bidra till detta kan söka bidrag. Satsningen kan exempelvis vara ett projekt för att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök, eller verksamhet för nya målgrupper. Ansökan sker löpande.

Utbildningsbidrag för ledare och personer med förtroendeuppdrag. Utbildningsbidrag kan dels ges till föreningar som anordnar utbildningar för andra föreningar, dels till föreningar som deltar i utbildningar. Ansökning sker löpande.

Kommunstyrelsen delar ut bidrag till partier. Den delar även ut bidrag för vänortsverksamhet, nationella och internationella arrangemang i Eskilstuna samt landsbygdsutveckling.

Sponsring