Sänkta hyror för matcher och evenemang

Till följd av coronaviruset drabbas både föreningar och företag hårt. Eskilstuna kommun har därför beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för närings- och föreningslivet.

Sänkta hyror.

Kultur- och fritidsnämnden har i maj 2021 beslutat om tillfälliga regler för hyressättning av publika anläggningar som hyrs ut för evenemang med publik och elitmatcher.

Två veckor innan evenemanget ska äga rum sätts priset för uthyrning av den bokade lokalen för evenemang inklusive repetitioner inför evenemanget. Priset fastställs utifrån det tillåtna publikantalet detta datum.

Tillåtet antal i publiken under restriktioner sätts i relation till tillåtet maxantal publik i lokalen. Förhållandet ger sedan vilken subventionsnivå som ska gälla.

Det finns tre subventionsnivåer:

  • När publikkapaciteten reduceras med 25% eller mer subventioneras 25% av hyran.
  • När kapaciteten reduceras med 50% eller mer subventioneras 50% av hyran.
  • När kapaciteten reduceras med 75% eller mer subventioneras 75% av hyran.

Subventionerna upphör att gälla när pandemirestriktionerna lyfts av ansvariga myndigheter.Detta beslut ersätter tidigare beslut om nedsättning av hyror som gällde oktober 2020 - mars 2021.